• 19
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

زیها بتمن
Ziha Batman

میدونی حتمنم که سلیقت منم

اونا که منو خط زدن کمتر از حدمن

حواسا پرتمن بالا میره پرچمم

نمره ی صد منم بیشتر از حد منم

بازم یه بیت دادم با خودم فیت دادم

موزیک هیت دادم به خودم بیست دادم

رو پا خودم ایستادم به بتمنم دیس دادم

Recently Listened by

0 comments
    No comments found

:: / ::
::
/ ::

Queue